KONTAKT
WYDZIAŁ WZORNICTWA 
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE

ul. Myśliwiecka 8
00-459 Warszawa 
 
DZIEKANAT
Iwona Cyrulińska 
Agnieszka Kołodziej 
+48 22 628 16 23
+48 22 629 40 45 wew. 21
 
godziny przyjęć: 12.00 - 14.00 
(poniedziałek - piątek)
 
BIURO WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ
Maciej Stefański
Pokój 2.53
+48 22 626 10 51

godziny pracy: 
Wt. 9:00 - 13:00
Czw. 9:00 - 13:00

 
KIEROWNICTWO WYDZIAŁU
Dziekan
prof. zw. Ksawery Piwocki
dziekanat.wwp@asp.waw.pl
 
Prodziekan
dr hab. Wojciech Małolepszy, prof. ASP
wojciech.malolepszy@gmail.com
 
Kierownik Katedry Podstaw Projektowania
dr hab. Grzegorz Niwiński, prof. ASP
 
Kierownik Katedry Projektowania 
prof. zw. Michał Stefanowski 
 
Kierownik Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby
prof. zw. Andrzej Bieńkowski 
andrzej.bienkowski@asp.waw.pl
 
Kierownik Zakładu Historii i Teorii Dizajnu
adi. Józef A. Mrozek